Zaštita podataka

Laptop.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala i ne prikuplja osobne podakte svojih korisnika, te nema mogućnost registracije, prijave ili kreiranja korisničkog računa.

Laptop hr. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Laptop.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje te dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Laptop.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.